Monday, 16 April 2012

ကညင္ကုန္းရြာအတြက္(ဧျပီ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ မီးစက္အလွဴရွင္စာရင္း)

ဧရာဝတီတိုင္း  ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္  ဝက္ျခံဂယက္ေက်းရြာအုပ္စု  ကညင္ကုန္းရြာအတြက္  ဦးဇင္းအရွင္ဝိမလဝံသမွ  ဦးေဆာင္ျပီး  မီးစက္လွဴဒါန္းရန္အတြက္  အလွဴရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚရာ (ယေန႔  ဧျပီ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ )  လက္ခံရရွိထားေသာ  အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကို  တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဦးဇင္းအရွင္ဝိမလဝံသ  ဦးေဆာင္ျပီး  က်မတို႔အြန္လိုင္းမွ  ေမာင္ႏွမမ်ားရဲ႕  ေစတနာအကူညီျဖင့္  (ကညင္ကုန္းရြာေလး  မီးရရွိေရး အတြက္)  ေမလကုန္ပိုင္းတြင္  မီးစက္သြားေရာက္လွဴဒါန္းမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဇင္းအရွင္ဝိမလဝံသ  ကိုယ္တိုင္ျမန္မာျပည္သို႔  ျပန္လည္ၾကြေရာက္ျပီး  လွဴဒါန္းေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္  ေမလ  မကုန္ခင္အခ်ိန္ထိ  အလွဴရွင္မ်ားကို  ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ေကာက္ခံရရွိမည့္  အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကိုလည္း (ဦးဇင္ဝိမလဝံသ ဘေလာ့ (ဝီရဓမၼ - http://wiradhamma.blogspot.com/)  က်မ  အလြမ္းျမိဳ႕ဘေလာ့ႏွင့္  (ရာဇာေထြးဘေလာ့မွတ္စု- http://yarzar-htwe.blogspot.com/)  ႏွင့္ ညီမေလးလမင္း (ခ်စ္စံအိမ္ဘေလာ့- http://chitsaneainlove.blogspot.com/)  ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။ အလွဴတြင္  နာမည္မပါေသးေသာ သူမ်ား  အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

၁၁. ၀၄. ၂၀၁၂ မွစျပီး ယေန႔အထိေကာက္ခံရရွိထားေသာအလွဴေငြစာရင္းမွာ

၁။ ၁၈၀၀၀၀၀ိ/ ………………………… ( က်ပ္ )
၂။ ၂၆၀ ……………………… ( စကၤာပူေဒၚလာ )
     ၃။ ၂၀၀ …………………….... ( အေမရိကန္ေဒၚလာ )
       ၄။ ၆၀၀ ………………………….. ( မေလးရွားရင္းဂစ္ )
    ၅။ ၂၀၀ …………………………… ( ဒိန္းမတ္ခရုိနာ ) 

တုိ႔ကုိ လက္ခံရရွိထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…။လွဴရွင္မ်ားနွင့္ အလွဴေငြ စာရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္ ...

စဥ္ အမည္ ေနရပ္ လွဴဒါန္းေငြ.............
အရွင္၀ိမလ၀ံသ ( ၀ီရဓမၼ ) နာလႏၵာတကၠသုိလ္အိႏၵိယနုိင္ငံ ၂၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
အရွင္သုဇာတ နာလႏၵာတကၠသုိလ္အိႏၵိယနုိင္ငံ ၁၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
ေဒါက္တာ အရွင္သုဇယဥာဏ

၅၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
အရွင္ေကာဝိဒ (စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုုးဆြမ္းေလာင္း) ျမန္မာျပည္ ၁၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
ေဒါက္တာအရွင္ဇနက(ေမာ္လူး) နာလႏၵာတကၠသုိလ္အိႏၵိယနုိင္ငံ ၅၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
မလြမ္း ( အလြမ္းျမိဳ႕) ျမန္မာျပည္ ၂၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
လမင္း ( ခ်စ္စံအိမ္ ) ျမန္မာျပည္ ၂၀၀ (us ေဒၚလာ)

မိခင္ၾကီးေဒၚသန္းသန္း၊ (သမီး)ရဟန္းမယ္ေတာ္
ေဒၚေမာ္လီစုိး ႏွင္႕(သားမ်ား) မုိးမုိးေဇာ္စုိး၊ ေက်ာ္
ေက်ာ္စုိး၊ ေသာ္ေသာ္စုိး၊ (ညီမ) ေဒၚသန္းသန္းနဳ
(ေမာင္) ဦးလွေအာင္ မိသားစု

အဂၤလန္
၅၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
ရာဇာေထြး ( blog မွတ္စု ) မေလးရွား ၃၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
၁၀မ ခုိင္စုလႈိင္ ရန္ကုန္ ၁၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
၁၁မ နန္းေထြးစႏၵာ စကၤာပူ ၁၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
၁၂ေမာင္ ေနလင္းစုိး မေလးရွား ( ကလန္း ) ၂၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
၁၃ေမာင္ဇာလင္းဟန္+မမ်ိဳးမ်ိဳး မေလးရွား ( ကြာလာလမ္ပူ ) ၃၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
၁၄ေမာင္ မင္းမင္း စကၤာပူ ၅၀ (စကၤာပူ ေဒၚလာ)
၁၅ေစာလင္းဦးခိုင္ စကာၤပူ ၃၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
၁၆ခင္သူဇာစိုး စကာၤပူ ၃၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
၁၇မုိ႔မို႔ျမင့္ေအာင္ စကာၤပူ ၃၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
၁၈ထက္လက္ဝင္း စကာၤပူ ၁၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
၁၉ခြန္ေအာင္သူရစိုး စကာၤပူ ၁၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
၂၀ကုိဂၽြန္သိန္းျမင့္ဒင္ ဒိန္းမတ္ ၂၀၀ (ဒိန္းမတ္ ခရုိနာ)
၂၁ေစာဘာတုိးေဂ ဒိန္းမတ္ ၅၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
၂၂မတူးတူးမာ မုံရြာ ၃၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
၂၃လြင္ျပင္+ jasmine ( စံပယ္ခ်ိဳ ) မေလးရွား ၁၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
၂၄မခုိင္ႏွင္းေအး ရန္ကုန္ ၂၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
၂၅ေနာ္ကြဲေစာ စကာၤပူ ၁၀၀ိ/စကာၤပူေဒၚလာ


အလွဴရွင္မ်ားကို  က်မအလြမ္းျမိဳ႕မွ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ က်မတုိ႔  ေမာင္ႏွမေတြ အေနနဲ႔လုပ္တာ ကုိင္တာေလးမ်ား လစ္ဟင္းမႈ႔ေလးေတြ  ရွိခဲ့ပါတယ္ရွင္။ အလွဴေငြ  စတင္ေကာက္ခံတဲ့   အခ်ိန္မွစလုိ႔  ယေန႔အခ်ိန္အထိ  အလွဴအတြက္  ကုန္က်မယ္႔ အေထြေထြကုန္ က်မည့္စာရင္းကုိ   က်မတို႔  ဖက္ကေန အလွဴရွင္ေတြကုိ အသိေပးတင္ျပဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရပါတယ္။  လုပ္ခ်င္တဲ့  ဆႏၵေတြေစာျပီး လုပ္လုိက္ၾကေပမယ့္ အခုလုိအလုပ္မ်ိဳးကုိ လည္းက်မတုိ႔ ေမာင္နွေတြအေနနဲ႔  တခါမွခုလိုဦးေဆာင္  စီစဥ္မလုပ္ခဲ့ဖူးတာမုိ႔လည္း  အခုလုိ တာ၀န္ေလးေတြ လစ္ဟင္းခဲ့  တာပါရွင္...။ 

အလွဴေငြ  စတင္ေကာက္ခံမွ   မီးစက္ရဲ႕ကုန္က်ေငြကုိ . က်မတု္ိ႔   စုံစမ္းၾကတာ ပါ...။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့  ျမန္မာနုိင္ငံမွာလည္း အတာသၾကၤန္နဲ႔  တုိက္ဆုိင္ေနတာမုိ႔ က်မတုိ႔အေနနဲ႕ ဘာမွစုံစမ္းလုိ႔   မရျဖစ္ေနတာပါ ခင္ဗ်ာ...။ လုပ္ဖူးကုိင္ဖူးတဲ့  သူေတြကလည္း သူတုိ႔လုပ္ခဲ့  မီးစက္အလွဴေတြ အေပၚအေျခခံျပီး ယခုက်မတုိ႔ေတြ    လုပ္မယ့္မီးစက္အလွဴအတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပး ထားတာေတြေတာ႔ ရွိပါတယ္ ..။ ဒါေပမယ္႔ .က်မတုိ႔အေနနဲ႔   ေသေသခ်ာေလးသိခ်င္တာမုိ႔  မတင္ေသးတာပါ ခင္ဗ်ာ...။ အခုနွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္ေလးေတြျပီးလုိ႔ မီးစက္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား  ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လာရင္ က်မတုိ႔ လွဴဒါန္းမယ့္  မီးစက္အလွဴအတြက္ ကုန္က်စာရိတ္ ကုိတြက္ခ်က္တင္ျပေပးလုိပါမယ္။

 ဒါေၾကာင့္မို႔   ( ၁၆.၀၄.၂၀၁၂ ) ရက္ေန႔ထိ   ေကာက္ခံရရွိထားတဲ့   အလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ လွဴဒါန္းေငြစာရင္းမ်ားကုိ သာအရင္   တင္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္ .။ ေနာက္မၾကာမီရက္မ်ားမွာ မီးစက္အလွဴအတြက္ ကုန္က်မယ္႔ စာရင္းကုိ   အနီးစပ္   ဆုံးျဖစ္ေအာင္တြက္ခ်က္တင္ျပေပးပါမယ္..။ က်မတုိ႔ ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ ေပါ႔ဆမႈ အမွား ေလးေတြေၾကာင့္  ေစတနာ  ရွင္အလွဴရွင္မ်ားကုိ အေလးနက္ေတာင္းပန္ပါတယ္...။ ဒီအလွဴေလးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္   အဖက္ဖက္မွ   ၀ုိင္း၀န္းကူညီ ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းေပးၾကတဲ့ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားကုိ   အလြမ္းျမိဳ႕မွ  အထူးပင္   ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါရွင္။


အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးႏွင့္  ဘေလာ့ေမာင္ႏွမမ်ား  အားလံုးႏွစ္သစ္မွာ  ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစလို႔  ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

အလွဴတြင္ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုလွ်င္  ဆက္သြယ္ရန္မ်ားေနရာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ 

အလွဴအတြက္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ။

              အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = +918083881812

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         = ashinwimalawuntha@gmail.com
.
                                   အလြမ္းျမဳိ႕ေလး

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         =  alwanmyolay@gmail.com
.
                                မေလးရွား တာ၀န္ခံ

                              ရာဇာေထြး ( မေလးရွား )

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = 016 6787843

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         = yarzar.htwe5@gmail.com
.
                                  စကာၤပူ  တာဝန္ခံ  

                               နန္းေထြးစႏၵာ (စကာၤပူ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                  = +6593812015

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း                = rainblue2010@gmail.com

                  ဘဏ္အေကာင့္ထဲလႊဲခ်င္သူမ်ားအတြက္

Bank Account- OCBC-Bank( Account No. 581-308-608-001)
.
                                    ေဇာ္ေဇာ္ (စကာၤပူ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                 = +6581422464
.
                                  ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ

                           အရွင္သီရိႏၵ (ရန္ကုန္- တာေမြ)

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း             = thirinda000387@gmail.com
.
                         မၾကင္စန္း (ရန္ကုန္- သဃၤန္းကြ်န္း)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = 09  73036380
.
                                  တူးတူးမာ (မံုရြာ )

ဆက္သြယ္ရန္ (ရံုးဖုန္း)             = 71-23629

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း                = ttchitnyima@gmail.com


စာဖတ္သူမ်ားကို  အစဥ္ေလးစားလွ်က္
အလြမ္းျမိဳ႕

6 comments:

ခ်စ္စံအိမ္ said...

သာဓု သာဓု သာဓုပါ မမေရ
အလွဴေလးအၿမန္ဆုံးထေၿမွာက္ပါေစ
ေနာက္လည္းဒါထပ္မကမ်ားမ်ားလုပ္နိုင္ပါေစ :)

ၾကည္ျဖဴခင္ခင္ said...

တစ္ခုသိခ်င္လို႔... ၾကည္ျဖဴ ျမန္မာျပည္တာ၀န္ခံ ကေန..ဆက္သြယ္ရမယ့္အေကာင့္ကို ေမးလ္ပို႔ထားတယ္.. အလွဴေငြ ဘယ္လိုထည့္ရမလဲဆိုျတာ... ခုထိအေၾကာင္းျပန္တာမေတြ႔ရဘူး.. ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကူညီေပးပါရွင္။

ေႏြလ said...

သာဓုေခၚဆိုပါတယ္ အစ္မေရ
သူမ်ားေတြမ်ား လႈေနၾကတာ
ၾကည္ႏူးစရာပါလားေနာ္

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ မၾကီးလြမ္း

ၿဖိဳးဇာနည္ said...

အမ်ားအက်ိဳး ကုသိုလ္ေရးေတြ
လုပ္ေဆာင္ေပးေနနိုင္တာ အားက်လိုက္တာ
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ကံမပါလို႔ထင္ပါရ႔ဲ
သာဓု လို႔သာေရရြတ္ မုဒိသာ ပြားေနရေလတယ္

ကိုရင္ said...

ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ အလႈဳအထေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ပါေစ အမေရ..။

စကားမစပ္ အမရယ္..:D
ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္ထဲမွာက တစ္ခန္းနဲ႔တစ္ခန္းကို စပီကာေတြနဲ႔ ဆက္ထားတာ..
လူေခၚတဲ့ မိုက္ေတြ ရွိေတာ့ေလ..အဲ့တာနဲ႔ ဒီေန႔ အလုပ္ေရာက္ေတာ့ အလုပ္ထဲက စက္နဲ႔
အမဆီကို လာတယ္ဗ်ာ..အဲ့မွာ စပီကာၾကီးက ထေအာ္တာ ..
“တနဂၤေႏြၿဂိဳဂ္သားနဲ႔တကြ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔သည္..”ဆိုေတာ့ အကုန္ ထေအာ္ကုန္တယ္..
အလုပ္ထဲက ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ စာလာဖတ္တဲ့သူေတြ ရွိေကာင္းရွိနိုင္တယ္အမ..ကိုယ္က ေမတၱာပို႔တယ္ဆိုေပမဲ့
အလုပ္ထဲက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အဆင္မေၿပဘူး..loading ၾကာတယ္ဆိုရင္ အသံက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ပိတ္မရေတာ့ဘူး..
အဲ့ေတာ့ နည္းနည္းေလာက္ၿဖစ္ၿဖစ္ အသံကို တိုးေပးထားေစခ်င္ပါတယ္..ကိုယ့္ေမတၱာပို႔လည္း သူ ရတယ္..
သူလည္း ခိုးသံုးရတာဆိုရင္ အဆင္ေၿပပါတယ္အမ..နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ ေၿပပါတယ္အမ..

ကၽြန္ေတာ္ၿဖစ္တာကို မူတည္ၿပီး ရိုးသားစြာ အၾကံၿပဳတာပါ..

ေလးစားစြာၿဖင့္
ကိုရင္

အလြမ္းျမိဳ႕ said...

ကိုရင္ေရ....ခုလိုလာလည္ သံေခ်ာင္းေခါက္ အခ်က္ျပသြားတဲ့အတြက္ လာလည္သူေမာင္ႏွမမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ဘေလာ့မွ ေမတၱာပို႔ေလးကို အျပီးအပိုင္ျဖဳတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။
နားလည္တတ္ကြ်မ္းမွဳ ပညာ... အသိပညာ...အတတ္ပညာေတြ မစံုခဲ့ေတာ့ ခုလိုမ်ိဳးေတြ ေျပာျပတာ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မလြမ္းကလည္း မနက္အိပ္ယာႏိုးရင္ ဒီေမတၱာပို႔ေလး အျမဲဖြင့္ျပီး ကိုယ္တိုင္ေမတၱာပို႔
ေနက်မို႔ ႏွစ္သက္သေဘာက်စြာ တင္ထားမိတာပါ... အရာရာအားလံုးအတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္.


ခင္မင္တဲ့
မလြမ္း